Mijn achtergrond

Mijn naam is Marie-José Knegtel.Marie-José

Ik ben sinds 1975 volledig bevoegd lerares basisonderwijs en ben jarenlang klassenleerkracht geweest in verschillende groepen. Ook als moeder heb ik de nodige ervaring in het omgaan met kinderen.

Sinds 2002 geef ik individuele hulplessen, over het algemeen bij mij thuis, aan kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisschool.  Ik mag wel zeggen met heel veel plezier en met goede resultaten

De afgelopen 16 jaren heb ik veel ervaring opgedaan met individuele begeleiding op maat, ook van kinderen voor wie het leren extra moeilijk kan zijn door achterliggende factoren, zoals autisme, NLD, dyslexie en dyscalculie.

Door het denkproces van kinderen nauwkeurig te volgen, zie ik hoe bepaalde fouten ontstaan (bijvoorbeeld bij rekenen en spelling). Vervolgens ben ik in staat om dingen kort en helder uit te leggen in een prettige, aanmoedigende sfeer.

Doordat ik op kleine schaal ook kinderen van de lagere klassen van het voortgezet onderwijs ondersteun met wiskunde en Nederlands, weet ik wat er van kinderen in het voortgezet onderwijs verwacht wordt, dus waar ik met de basisschoolleerlingen naar toe moet werken.

Ik heb in deze 15 jaren kinderen met succes ondersteund met rekenen, spelling, lezen en grammatica (zinsontleden), en met de voorbereiding op de Entreetoets (groep 7) en de Eindtoets (groep 8).