Voor wie?

Mijn lessen zijn bedoeld voor:

  • kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisschool, die problemen hebben met één of meer onderdelen;
  • kinderen van groep 3 t/m 8 die niet zozeer achterstanden hebben, maar van wie de indruk bestaat (bij u of bij de leerkracht) dat zij beter zouden kunnen presteren. Mogelijke oorzaken zijn onzekerheid en ongeconcentreerd werken;
  • kinderen van groep 7 en 8 die extra voorbereid willen worden op de Entreetoets en/of de Eindtoets;
  • kinderen van groep 8 die zich na de Eindtoets graag al verder willen voorbereiden op de vakken wiskunde en Nederlands van het voortgezet onderwijs;
  • kinderen van ouders die uitgezonden zijn geweest naar het buitenland (expats), en bij terugkomst (grote) achterstanden blijken te hebben opgelopen, die soms in korte tijd moeten worden ingelopen;
  • kinderen van de Primary van de Internationale School Eindhoven;
  • kinderen van de lagere klassen van de Secondary van de Internationale School Eindhoven die moeite hebben met mathematics (rekenen/wiskunde).

Lesmethoden

 Om in bovengenoemde situaties hulp te kunnen bieden, en zoveel mogelijk aan te sluiten bij datgene wat uw kind op school leert en de manier waarop, gebruik ik de methoden die uw kind ook op school gebruikt. Ik beschik over een groot aantal lesmethoden van basisschool, voortgezet onderwijs en de Internationale School. Het kan zijn dat ik er gaandeweg aanvullende methoden bij pak, maar altijd in overleg met u. Hiervoor heb ik in de loop der jaren heel veel lesmateriaal verzameld en aangeschaft, zoals originele boekjes van eindtoetsen en de spellingmethode ‘Aanvankelijk Spellen’. Ook heb ik zelf veel methoden ontwikkeld, bijvoorbeeld op het gebied van werkwoordspelling, metriek stelsel, grammatica (zinsontleden) en voorbereidende wiskundelesjes.

 

Lesmethoden