Werkwijze vooraf

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

 Na een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek, waarbij ik ook uw kind van harte uitnodig, beslist u of u met mij in zee wilt gaan. U bepaalt of ik contact opneem met de leerkracht van uw kind of niet. In overleg met u (en als u wilt met de  leerkracht) maak ik een plan om uw kind te gaan ondersteunen. We spreken een vaste tijd af (in de regel één les van 60 minuten per week), waarbij ik rekening houd met uw voorkeur en die van uw kind, met hobby’s, sporten e.d., en dan ga ik met uw kind aan de slag. Als een les incidenteel niet door kan gaan op de afgesproken tijd, bijvoorbeeld door een tandartsbezoek of een verjaarsfeestje, en ik hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht, zoeken we naar een andere tijd. Continuïteit in de lessen aan uw kind vind ik erg belangrijk.

Overleg met de leerkracht?

 Als u gekozen heeft voor overleg van mij met de leerkracht, maak ik met hem of haar zo snel mogelijk een afspraak. Het vervolgoverleg kan gebeuren met behulp van een communicatieschriftje en/of incidenteel per mail. Ik vraag dus niet veel tijd van de leerkracht van uw kind.

Mappen

Geen aanschaf van boeken

U hoeft geen boeken of computerprogramma’s aan te schaffen; het enige wat ik uw kind vraag mee te brengen is een 23-ringsmap met tabbladen. Hierin bewaar ik werkbladen, kopieën van toetsen en dergelijke van uw kind. De map blijft bij mij staan, zodat ik deze buiten de lestijden tijdens de lesvoorbereidingen kan aanvullen.

Ik maak een ‘opzoekmapje’ voor uw kind: een klein formaat ringband dat uw kind in bruikleen krijgt. Dit mapje wordt in de loop van de lessen op een geordende manier gevuld met ‘uitlegblaadjes’ met betrekking tot de onderdelen waaraan we werken. Het mapje mag na elke les mee naar huis, zodat uw kind thuis de stof nog eens door kan kijken. De volgende les brengt uw kind het mapje weer mee.