Werkwijze in de lessen

Tijdens de lesHuiselijke sfeer

 Ik werk met de kinderen in een huiselijke, rustige sfeer; een belangrijke voorwaarde voor succes is dat uw kind zich op zijn gemak en prettig voelt.

Aan ’t werk!

 In de lessen gaan uw kind en ik werken aan de door ons afgesproken onderdelen.

Kinderen die voor het eerst bij mij komen, hebben, als het gaat om speciale leer- en/of gedragsproblemen, vaak al een diagnosetraject achter de rug. Op de bevindingen daarvan sluit ik met mijn lessen direct aan.

Op school worden de vorderingen van de leerlingen regelmatig getoetst met behulp van methodegebonden toetsen en het LOVS (het Leerling Onderwijs Volg Systeem). Als u gekozen heeft voor overleg tussen mij en de leerkracht kan ik, door aan de hand van kopieën van de antwoordbladen van uw kind de antwoorden grondig te bestuderen, zien wat voor type fouten uw kind gemaakt heeft, en hoe die ontstaan zijn. En niet in de laatste plaats: kinderen kunnen zelf vaak haarfijn vertellen wat ze lastig vinden.

Dit alles geeft mij voldoende handvatten om  meteen praktisch aan de slag te gaan. Ik merk dat kinderen dit ook erg fijn vinden. Vaak vragen ze na een uur verbaasd: ‘Is het nu al tijd?!’

Zelfvertrouwen

 Het zelfvertrouwen van uw kind staat in mijn lessen centraal. Dit probeer ik op te bouwen door een ontspannen sfeer in de lessen te creëren, door uw kind moeilijke onderdelen aan te leren d.m.v. een heldere uitleg en het gebruik van geschikte materialen, en door de stof te blijven herhalen met uw kind.  Maar ook door uw kind te laten weten: ’Fouten maken mag; dat is heel normaal en zelfs nodig om te leren’.

Ik moedig uw kind aan om door te zetten en probeer hem of haar te laten ervaren hoe fijn het is als je juist door inspanning iets bereikt!

Aanschouwelijke materialen

 Ik maak in mijn lessen heel veel gebruik van aantrekkelijke, vaak zelfgemaakte materialen om dingen visueel te maken en te verduidelijken (bijvoorbeeld bij spelling, breuken, de klok en de maten). Hiermee laat ik uw kind, waar dat zinvol is, ontdekkend leren.

Speelse afsluitingSpellen

Een deel van de les mag uw kind een en ander oefenen op de computer. Hiervoor heb ik een grote verzameling programma’s. Dit is voor de meeste kinderen een leuke afwisseling in de les, waar eveneens heel veel door geleerd wordt op het gebied van taal (woordenschat, vaste spelling, werkwoordspelling, technisch lezen, begrijpend lezen, spreekwoorden), rekenen (zoals maten, tafels, breuken, procenten, hoofdrekenen) en de entree- en eindcitotoets. Ook heb ik een uitgebreide verzameling gezelschapsspellen, waarmee op een leuke en effectieve manier geoefend kan worden aan bijvoorbeeld woordenschat, spelling en creatief rekenen.