Tarieven

Lessen aan kinderen van de basisschool bij mij thuis

De kosten voor een les bij mij thuis van 1 uur, dat wil zeggen 60 minuten daadwerkelijk les, bedragen in het schooljaar 2018-2019 € 57,-. Al het werk daarbuiten is bij de lesprijs inbegrepen. Hieronder valt:

  • lesvoorbereiding en -evaluatie;
  • toetsen analyseren;
  • verslagen maken;
  • eventueel huiswerk nakijken;
  • zo nodig op zoek gaan naar aanvullende materialen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat ik iets zelf ga knutselen zoals kubieke maten en andere ruimtefiguren, of dat ik naar de bibliotheek ga om geschikte boeken te zoeken voor technisch lezen of voor het maken van een werkstuk;
  • tussentijdse voortgangsgesprekken met ouders;
  • contact met de leerkracht (indien gewenst)

Lessen aan kinderen van expats en aan leerlingen van de Internationale School

De lessen aan kinderen van ouders die naar het buitenland uitgezonden zijn geweest en aan leerlingen van de Internationale School vergen over het algemeen nog meer voorbereiding. Bovendien ga ik in de meeste gevallen voor de lessen naar de school toe, en heb ik regelmatig voor of na de les overlegmomenten met de leerkracht. Hiermee samenhangend  hanteer ik voor deze lessen een aangepast tarief. Dit bespreek ik met u in een vrijblijvend kennismakingsgesprek.