Ervaringen

Les 8 tMijn doel is bij uw kind een stevige basis te vormen, waar hij of zij mee vooruit kan. In veel gevallen slaag ik hierin. Regelmatig hoor ik later dat mijn leerlingen zoveel profijt van mijn begeleiding hebben gehad. Een aantal leerlingen heeft een hogere vervolgopleiding kunnen afronden dan aanvankelijk voor mogelijk werd gehouden. Expatkinderen konden dankzij intensieve begeleiding zonder tijdverlies naar het bij hen passende niveau van het voortgezet onderwijs gaan, en kinderen die van een Nederlandse basisschool naar de Internationale School gingen, konden snel hun draai vinden.

 Enkele ervaringen van leerlingen, ouders  en leerkrachten:

 Een leerling uit Nuenen:

”Op de basisschool had ik moeite met rekenen en taal.  Ik had mezelf rare en vooral onhandige manieren aangeleerd. Op een gegeven moment besloten mijn ouders me op bijles te doen bij Marie-José. Naast dat ik het daar supergezellig en leuk heb gehad, heb ik er ook heel erg veel geleerd! Eindelijk wist ik wanneer je een –t ergens achter moest zetten en hoeveel nou eigenlijk een kubieke meter was. Het ging zelfs zo goed, dat ik in groep acht een cito had van 545, dat was dus VWO-niveau, terwijl ik eerst VMBO-niveau had. Hierdoor kon ik toch naar de HAVO! Die heb ik inmiddels met succes afgerond. Op de middelbare school heb ik geen bijles meer gehad, maar er wel nog erg veel profijt van gehad. We kregen in de derde klas een spellingtest en die moest je halen, anders mocht je in de vijfde geen examen doen. Omdat ik alle spelling in die twee jaar bijles bij Marie-José al zo goed en uitgebreid had gehad, kende ik het al. Ik heb mijn spellingtest dan ook in een keer afgerond met een 9! Veel vriendinnen van mij hadden er wel moeite mee en die heb ik dus vervolgens bijles gegeven, zodat ze uiteindelijk toch examen mochten doen. Ik denk dat de bijles van Marie-José zo goed heeft geholpen en me ook zo goed bijblijft, omdat ze alles erg praktisch maakt. Ik weet nog dat we haar tuin gingen opmeten om uit te rekenen hoeveel vierkante meter hij was. En de inhoud van de drinkbeker gingen nameten om te kijken hoeveel milliliter ranja ik daar dronk. Kortom, een andere leermethode dan die we op school kregen, maar wel een die heel goed bij mij paste. Ik ben er nog steeds erg blij mee dat ik toen bijles van Marie-José heb gehad! ”

Een moeder uit Waalre:

”Na een verblijf van anderhalf jaar in Zuid-Korea kwamen we in de zomer van 2004 terug naar Nederland. Onze zoons (een tweeling) zouden na de zomervakantie naar groep 4 gaan. Groep 3 hadden  ze gevolgd op een Engelstalige school in Zuid-Korea. Ze hadden dus een achterstand in de Nederlandse taal, onder andere in de woordenschat. We werden verwezen naar Marie-José. Zij begon in de vakantie al met intensieve begeleiding bij ons thuis, zodat de achterstand aan het begin van het schooljaar minimaal zou zijn. Onze ene zoon pikte alles heel snel op, en kon na een paar maanden op eigen kracht verder. Onze andere, die dyslectisch is, had er meer moeite mee. Hij had het hele schooljaar ondersteuning nodig. Het geduld en de grote variatie in werkvormen die Marie-José aanbood, maakte dat hij altijd met plezier haar lessen volgde. Uiteindelijk kwam het ook met hem goed. Beide zoons zitten nu op de havo; de ene gaat dit jaar zijn eindexamen doen, de andere volgend jaar! ”

Een moeder uit Nuenen:

”Onze jongste dochter volgt met veel plezier bijles bij Marie-José. Na een voor haarzelf tegenvallend schooladvies aan het eind van groep 7 raakte ze wat ontmoedigd en onzeker over haar eigen kunnen. Samen met Marie-José is ze daarom aan de slag gegaan met rekenen en taal.  Daarbij is er regelmatig afstemming tussen Marie-José en de leerkrachten, zodat dingen, waar onze dochter op school wat meer moeite mee heeft,  tijdens de bijles extra aan bod kunnen komen. De manier waarop Marie-José de stof aanbiedt, slaat goed aan bij onze dochter. Zij heeft afgelopen jaar dan ook enorme sprongen gemaakt in haar kunnen en ziet de middelbare schoolperiode weer met vertrouwen tegemoet. ”

 Een leerkracht uit Eindhoven:

”Dear Marie-José,

Thank you for your hard work, patience and dedication with Carlos, Sophie and others.

ISE is blessed to have you to come and work with these students. You’ve made a big difference and I hope you will continue to work with our students in the future. ”

 Een leerling uit Nuenen:

”De lessen die ik bij Marie-José heb gehad waren altijd leuk, gezellig en leerzaam. Als ik iets niet snapte van rekenen of taal, en later van wiskunde of Nederlands, dan legde Marie-José het me nog een keer uit, totdat ik het begreep. En altijd als ik terug naar huis ging, snapte ik alles weer van wiskunde en Nederlands. Ik heb heel veel geleerd van de lessen, en ik haal tegenwoordig altijd voldoendes voor wiskunde en Nederlands! ”

Familie H.  uit Nuenen:

 ”Doordat onze dochter wat problemen had met haar gezondheid, kreeg zij op de basisschool langzaam maar zeker een achterstand ten opzichte van haar klasgenoten.

En hoewel wij meenden dat “er meer in zat” dan de testen aangaven, was ons belangrijkste doel, toen wij Marie José om hulp vroegen, onze dochter weer het vertrouwen in zichzelf terug te geven.

Marie José kreeg de problemen die ontstaan waren snel duidelijk en heeft onze dochter door haar professionele aanpak maar ook zeker door de huiselijke en ontspannen sfeer waarin de begeleiding plaats vond, de aanzet gegeven tot haar verdere ontplooiing. In september jl. is zij met veel plezier aan een universitaire opleiding begonnen.”

Een leerkracht uit Nuenen:

”Mijn eerste kennismaking met Marie-José was in het schooljaar 2012-2013.Er kwam een leerling bij me in groep 8 , van wie de ouders haar hulp in hadden geroepen. Niets bijzonders zou je zo zeggen, ware het niet dat deze jongen vanaf zijn zevende jaar in de Verenigde Staten op school gezeten had en daar ook gewoon op een Amerikaanse school zat en les kreeg in het Engels.

Het Nederlands spreken ging redelijk goed, maar vooral de Nederlandse spelling was een groot probleem. Nagenoeg alle spellingregels moesten er bij hem nog ingeslepen worden en dat in een recordtijd van één schooljaar. Onbegonnen werk zou je zeggen, maar hij was een hele gemotiveerde leerling. Marie-José heeft alles uit de kast gehaald om hem bij te spijkeren, zodat hij de citotoets ook gewoon met de groep mee kon maken. Het was een monsterklus, maar het is ze gelukt. Door de inzet van Marie-José en een zeer gemotiveerde knul, kon hij na dit schooljaar met zijn klasgenoten mee naar de middelbare school. Hij is naar een brugklas HAVO-VWO gegaan. Super!!

Dus als je hulp nodig hebt bij spelling, rekenen, enzovoorts, dan zit je bij Marie-José goed! ”

 Een moeder uit Nuenen:

”Onze zoon, met een diagnose in het autismespectrum, heeft jarenlang met plezier de lessen bij Marie-José gevolgd. Met o.a. eigengemaakte materialen weet Marie-José de droge sommen en het taaie Nederlands interessant te maken, en kort en bondig uit te leggen. Onze zoon hield niet erg van leren, maar ging altijd heel graag naar de bijlessen! Hij is er zelfs erg enthousiast gemaakt voor wiskundige berekeningen! Door haar heldere en doelgerichte bijlessen, zijn deze dan ook heel geschikt voor kinderen met een concentratieprobleem  of een diagnose in het autismespectrum.”

Een moeder uit Nuenen:

”Zowel mijn zoon als mijn dochter hebben bijles gehad van Marie-José.

Mijn dochter had erg veel moeite met rekenen. Marie-Jose heeft verschillende methoden en lesmaterialen  gebruikt  om ervoor te  zorgen dat ze het ging begrijpen. Door bijvoorbeeld echt dingen op te gaan meten kreeg ze  inzicht in het begrip vierkante meter.

Mijn zoon is zwaar dyslectisch en had daardoor erg veel moeite met spelling en begrijpend lezen. Hij had een flinke achterstand.  Door tijdens de uitleg zoveel mogelijk te visualiseren en steeds te herhalen, heeft hij een solide basis gekregen. Marie-José maakte bijvoorbeeld  gebruik van houten letters, om woorden op tafel te leggen. Hiermee konden veel spellingregels verduidelijkt en ingeprent worden.

Mijn beide kinderen gingen altijd met veel plezier naar Marie-José; het voelde voor hen zeker niet als een extra uur school. Het heeft hun enorm geholpen. Nu, tijdens hun middelbareschooltijd, hebben zij er nog steeds profijt van dat de basis goed is. ”